Entamoeba gingivalis, smear with trophozoites

Return to Previous Page