Mercurialis, t.s. through monopodial rhizome

Return to Previous Page